درخشش دانش آموزان گیلانی در المپیاد علوم اعصاب کشور مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

در المپیاد دانش آموزی علوم اعصاب در مرحله کشوری، دانش آموزان گیلانی حائزرتبه های اول، دوم و سوم کشور شدند.
پارسا پات نفراول(دبیرستان دوره دوم سمپاد ناحیه دو رشت)
مهدی واحدی نفر دوم (دبیرستان دوره اول سمپاد ناحیه یک رشت)
آرمان خانجانی نفرسوم(دبیرستان دوره دوم سمپاد ناحیه دو رشت)

تیم دانش آموزی شرکت کننده در المپیادعلوم اعصاب ایران به همراه آقای وارسته مدیر مرکز استعدادهای درخشان ناحیه دو رشت و آقای سینا امیان مدرس دوره های علوم اعصاب تهران دانشکده علوم پزشکی ایران ازبین 3000 نفر شرکت کننده در المپیاد علوم اعصاب کشور در مرحله اول 31 نفر انتخاب شدند که بیشترین قبول شدگان مرحله اول از رشت بودند. پنجشنبه 24 فروردین 96 مرحله کشوری این آزمون در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد که در نهایت سه نفر اول این المپیاد دانش آموزان شرکت کننده از رشت بودند. نفر اول این مسابقه علمی مهم کشور جهت شرکت در رقابت های المپیادجهانی علوم اعصاب به امریکا اعزام خواهد شد. لازم به ذکر است اولین مرکز علوم اعصاب دانش آموزی شمال کشور توسط آقای شهرام وارسته طارمسری مدیر مرکز استعدادهای درخشان ناحیه دو رشت و رئیس انجمن علمی دبیران زیست شناسی گیلان شهریور1394راه اندازی شد.دانش آموزان این مرکز سال گذشته نیز رتبه های اول و دوم کشور و رتبه چهارم جهانی را در دانمارک کسب کردند.

این المپیاد با هدف ارتقای سطح علمی دانش آموزان در حوزه عصب شناسی توسط کمیته علوم اعصاب کشور برگزار شد. محتوای علمی المپیاد آناتومی و فیزیولوژی مغز است و حتی برخی کتب مرجعی که برای حضور در المپیاد معرفی شد، به زبان انگلیسی بود و خود المپیاد هم به زبان انگلیسی برگزار شد. سال گذشته در مرحله دوم المپیاد علوم اعصاب کشور نیز شایان باقری و پارسا پات از گیلان به ترتیب رتبه اول و دوم را با اختلاف کم کسب کرده بودند.