برگزاری کارگاه آشنایی با سند راهبردی کشور در امور نخبگان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

کارگاه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران در محل بنیاد نخبگان استان گیلان در روز یکشنبه 8 مرداد 1396 آغاز شد. سپس آقای دکتر اصفهانی رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان ضمن خوشامدگویی به میهمانان در رابطه با تبیین سند راهبردی کشور در امور نخبگان به بیان مقدمه ای از محورهای این سند پرداختند و با معرفی سخنران مدعو آقای دکتر کمال اکبری (رئیس کمیسیون زیرساخت های فرهنگی و پژوهشی ستاد سند راهبردی کشور) ضمن اظهار خرسندی از برگزاری چنین جلسه ای که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و باید گفتمان­سازی در بحث سند راهبردی کشور صورت گیرد، افزودند: بر اين اساس «سند راهبردي كشور در امور نخبگان» به منظور ايجاد محيطي پويا براي فعالسازي و اثرگذاري مناسب اجتماع نخبگاني در تحولات كشور با هدف تحقق آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و رسيدن به چشم انداز كشور در افق 1404 خورشيدي تدوين شده است.  اين سند سعي دارد تا مبتني بر اصول و ارزش هاي اسلامي و با شناسايي صحيح مسائل، شرايط و امکانات کشور، دامنة شمول نخبگي را گسترش داده، راهبردها و اقدام هاي کلان را براي فراهم شدن زمينه هاي نخبه شناسي، نخبه پروري، نخبه گزيني و نخبه­گماري در جهت نيل به اهداف فوق تبيين كند. سپس آقای دکتر اصفهانی از آقای دکتر اکبری خواستند که جلسه تبیین سند راهبردی کشور در امور نخبگان را شروع نمایند.

آقای دکتر اکبری (رئیس کمیسیون زیرساخت های فرهنگی و پژوهشی ستاد سند راهبردی کشور) ضمن اظهار خوشوقتی از حضور در این جمع فاخر علمی و فرهنگی، اظهار داشتند که برای من مایه افتخار است که میهمان خطه سرسبز گیلان که مهد پرورش نخبگان و سرآمدان بزرگی چون پروفسور سمیعی و پروفسور رضا و... است هستم. ایشان در ابتدا با بیان مقدمه‌ای از چرایی و چگونگی تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تعاریف مفاهیم مرتبط با نخبگی از جمله نخبه، صاحب استعداد برتر، فعالیت نخبگانی، اجتماع نخبگانی و نظام نخبگانی، به تشریح کامل این سند در قالب اسلایدهای علمی پرداختند.

ایشان ضمن بیان چشم انداز و اهداف کلان سند راهبردی کشور در امور نخبگان افزودند: جامعۀ نخبگانيِ مطلوب، جامعه ای است پویا که در آن اجتماعات نخبگانی در چارچوب ارزشهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسامی ایران، فرصت رشد و شکوفایی حداکثری را بر پایه تنوع استعدادها و توانمندیهای خود به دست آورده و ضمن حل مسائل جامعه، تدبیر امور تحول آن را در دست می گیرد. هد­ف هاي کلان مدّنظر اين سند عبارتند از:

1- ايجاد زمينه هاي شناسايي، رشد و شکوفايي حداکثري استعدادهاي فردي و گروهي و ارتقای ابعاد معنوی و دینی آنها.

2- تحقق نظام جامع اخلاق نخبگي مبتني بر آموزه­هاي اسلامي و تلاش براي ترويج آن، به منظور رشد اخلاقي و معرفتي اجتماع نخبگاني و مصون­سازي آنان.

3- رفع موانع فعاليت هاي نخبگاني، افزايش ظرفيت اجتماع نخبگاني و فرصت سازي مناسب بر اساس اصول عدالت و انصاف.

4- وسعت بخشیدن به دایرة نخبگی و بهره گيري حداکثري از توان اجتماع نخبگاني در مديريت تحولات کشور در سطح ملی و بین المللی.

5- مديريت هدفمند گردش نخبگان و پيشگيري از خروج نخبگان از چرخة خدمت به جامعه.

6- تبیین و تنظیم مسؤولیتها و حقوق متقابل اجتماع نخبگاني و جامعه و افزايش حس دلبستگی ملّی آنان در چارچوب گفتمان نظام اسلامي.

7- زمينه سازي شناخت و همكاري متقابل نخبگان مسلمان در سراسر جهان به منظور تحقق بين الملل اسلامي و برپايي تمدن نوين اسلامي.

8- جذب نخبگان در سطح جهاني.

آقای دکتر اکبری اظهار داشتند که برای تحقق اهداف کلان، نظام نخبگانی، وظیفۀ شناسایی و هدایت، توانمندسازی، زمینه سازی برای اثرگذاری اجتماع نخبگانی و نیز سیاستگذاری و مدیریت و توسعة زیر ساختهای لازم را بر عهده دارد. که ایشان برای هر کدام از راهبردهای کلان، راهبردهای ملی و اقدام های ملی را به طور کامل تشریح و توضیح دادند.

آقای دکتر اکبری در ادامه تبیین سند راهبردی کشور، به بیان چارچوب نهادی و الزامات اجرایی در نظام نخبگانی کشور پرداختند و افزودند: سياست­گذاري و نظارت راهبردي و روزآمدسازي سند بر عهدة شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و بنياد ملي نخبگان مسؤول تدوين سياست­هاي اجرايي، طراحي سازوکار تحقق اهداف سند و به تصويب رساندن آن در هيئت امناي بنياد و ابلاغ آنها و هماهنگي و انسجام­بخشي بين دستگاه­هاي اجرايي كشور در اجراي سند و نظارت بر حسن اجراي آن است و موظف است پیشرفت کار را به صورت سالیانه به شورای عالی انقلاب فرهنگي گزارش كند. همچنین در فرايند اجرايي كردن و فرهنگ­سازي سند، معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حوزه­هاي علميه، وزارت آموزش و پرورش، فرهنگستانهاي کشور، وزارتخانه­هاي صنعتي و دفاعي، وزارت كشور، و ساير وزارتخانه­ها و نهادها و دستگاه­هاي اجرايي كشور و نيز صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه­هاي تبليغي و فرهنگي کشور  با بنياد ملي نخبگان همکاري می کنند. ایشان در پایان در خصوص الزامات اجرایی سند راهبردی کشور در امور نخبگان به منظور اجرا، نظارت و ارزيابي سند اقدام­هاي مورد نظر را ذکر کردند.

پس از آن حاضرین به طرح پرسش و ارائه پیشنهادات خود پرداختند. ارائه پاسخ توسط آقای دکتر اکبری به پرسش‌های مطرح شده بخش پایانی این نشست را تشکیل داد. اضافه می شود که در حین برگزاری کارگاه، مجموعه مطالبی مشتمل به سند راهبردی کشور در امور نخبگان بین شرکت کنندگان توزیع گردید و از شرکت کنندگان خواسته شد که سعی در مطالعه سند راهبردی کشور در امور نخبگان نمایند.

گزارش تصویری