اطلاعیه: برگزاری اردوی جهادی چای توسط بنیاد نخبگان استان گیلان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بنیاد نخبگان استان گیلان در راستای اجرایی سازی اقدام ملی 1-2-7 از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و با هدف توانمند سازی و هدایت نخبگان و استعدادهای برتر وافزایش مشارکت آنان در راستای اثر گذاری در آینده کشور، آشنا سازی آنان با نیازهای جامعه کشاورزی (چایکاران) و استفاده از ایده های آنان در پیشرفت و بهبود زراعت و صنعت چای، اردوی جهادی یک روزه چای را در تاریخ 11 مهر سال جاری، با مشارکت سندیکای چای شمال، پژوهشکده چای کشور و سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان گیلان برای تعدادی از مستعدین در شهرستان لاهیجان و مناطق اطراف برگزار نماید.

این اردو شامل نشست با محققان و کارشناسان پژوهشکده چای کشور، کارخانه داران، سرمایه گذاران، و نیز بازدید از کارخانه های چایسازی و دیدار با کشاورزان چایکار در روستاهای منطقه می باشد.