بنیاد ملی نخبگان
Phoca Gallery
گزارش تصویری برگزاری اردوی جهادی چای توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 96/07/12گزارش تصویری برگزاری اردوی جهادی چای توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 96/07/12 (11)
گزارش تصویری برگزاری کارگروه آسیب‌های اجتماعی بنیاد نخبگان استان گیلان- 30/ 6/ 1396 گزارش تصویری برگزاری کارگروه آسیب‌های اجتماعی بنیاد نخبگان استان گیلان- 30/ 6/ 1396  (8)
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های ارتقای سلامت روان توسط بنیاد نخبگان استان گیلان-96/06/27گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های ارتقای سلامت روان توسط بنیاد نخبگان استان گیلان-96/06/27 (9)
گزارش تصویری بازدید علمی-تخصصی استعدادهای برتر  توسط بنیاد نخبگان استان گیلان از دانشگاه دریایی امام خامنه ای (ویژه پسران)، 96/06/22گزارش تصویری بازدید علمی-تخصصی استعدادهای برتر توسط بنیاد نخبگان استان گیلان از دانشگاه دریایی امام خامنه ای (ویژه پسران)، 96/06/22 (8)
برگزاری اردوی جهادی صنعت توسط بنیاد نخبگان استان گیلان-96/06/20 برگزاری اردوی جهادی صنعت توسط بنیاد نخبگان استان گیلان-96/06/20  (9)
برگزاری طرح دوست علمی نانوتکنولوژی توسط بنیاد نخبگان استان گیلان، 14 و 96/06/15برگزاری طرح دوست علمی نانوتکنولوژی توسط بنیاد نخبگان استان گیلان، 14 و 96/06/15 (13)
دومین دوره بازدید علمی دانش آموزی دومین دوره بازدید علمی دانش آموزی " دریا مسیر پیشرفت" توسط بنیاد نخبگان استان گیلان از صنایع کشتی سازی شهدای هفتم آذر و سواحل زیبای بندر انزلی(ویژه دختران)، 96/06/06 (7)
برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های تنظیم هیجانی (مدیریت  خشم، اضطراب و نگرانی)، 96/05/31برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های تنظیم هیجانی (مدیریت خشم، اضطراب و نگرانی)، 96/05/31 (11)
گزارش تصویری بازدید علمی دانش آموزی گزارش تصویری بازدید علمی دانش آموزی " دریا مسیر پیشرفت" توسط بنیاد نخبگان استان گیلان از دانشگاه دریایی امام خامنه ای (ویژه پسران)، 96/05/29  (10)
بازدید علمی دانش آموزی بازدید علمی دانش آموزی " دریا مسیر پیشرفت"ویزه دختران، توسط بنیاد نخبگان استان گیلان از صنایع کشتی سازی شهدای هفتم آذر بندر انزلی برگزار شد- 96/05/29  (8)
گزارش تصویری مراسم بزرگداشت زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی- 96/05/26گزارش تصویری مراسم بزرگداشت زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی- 96/05/26 (9)
گزارش تصویری جلسه تبیین سند راهبردی کشور در امور نخبگان بنیاد نخبگان استان گیلان-96/05/08 گزارش تصویری جلسه تبیین سند راهبردی کشور در امور نخبگان بنیاد نخبگان استان گیلان-96/05/08  (11)
گزارش تصویری برگزاری طرح دوست علمی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بنیاد نخبگان استان گیلان در شهرستان لنگرود- 3 و 96/05/04گزارش تصویری برگزاری طرح دوست علمی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بنیاد نخبگان استان گیلان در شهرستان لنگرود- 3 و 96/05/04 (15)
دومین نشست هم اندیشی رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان با دانش آموزان مستعد بسیجی استان گیلان-96/04/25 دومین نشست هم اندیشی رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان با دانش آموزان مستعد بسیجی استان گیلان-96/04/25  (9)
گزارش تصویری حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در جشنوراه منطقه ای رویش البرز-96/04/21گزارش تصویری حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در جشنوراه منطقه ای رویش البرز-96/04/21 (15)
نشست هم اندیشی رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان با دانش آموزان مستعد بسیجی استان گیلان-96/04/17نشست هم اندیشی رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان با دانش آموزان مستعد بسیجی استان گیلان-96/04/17 (8)
برگزاری کارگاه علمی و آموزشی تشریح و تبیین آیین‌نامه های بنیاد ملی نخبگان-96/04/17برگزاری کارگاه علمی و آموزشی تشریح و تبیین آیین‌نامه های بنیاد ملی نخبگان-96/04/17 (8)
گزارش تصویری مراسم تکریم و الگوسازی از مقام علمی استاد دکتر محمد معین-96/04/15گزارش تصویری مراسم تکریم و الگوسازی از مقام علمی استاد دکتر محمد معین-96/04/15 (10)
برنامه فرهنگی برنامه فرهنگی " حضور جمعی از نخبگان استان گیلان در مراسم تفسیر قرآن کریم در ماه خدا-96/03/29  (9)
گزارش تصویری برگزاری مراسم ماه خدا-96/03/20گزارش تصویری برگزاری مراسم ماه خدا-96/03/20 (18)
برگزاری مراسم رونمایی صندوق نخبگان علمی موسسه خیریه امام علی (ع) گیلان با عنوان برگزاری مراسم رونمایی صندوق نخبگان علمی موسسه خیریه امام علی (ع) گیلان با عنوان "جایزه علمی امام علی (ع)"-96/01/21 (16)
برگزاری مراسم تکریم و الگوسازیبرگزاری مراسم تکریم و الگوسازی" زنده یاد سایه بان" توسط بنیاد نخبگان استان گیلان-95/11/21 (15)
گزارش تصویری بازدید دانش آموزان منتخب طرح دوست علمی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) از آزمایشگاه­های  بیوتکنولوژی، ژنتیک بیومتری و مولکولی و موزه جانور شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان- 95/11/12 گزارش تصویری بازدید دانش آموزان منتخب طرح دوست علمی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) از آزمایشگاه­های بیوتکنولوژی، ژنتیک بیومتری و مولکولی و موزه جانور شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان- 95/11/12  (10)
برگزاری مرحله تکمیلی طرح دوست علمی (زیست فناوری) در شهرستان آستانه اشرفیه 95/10/29برگزاری مرحله تکمیلی طرح دوست علمی (زیست فناوری) در شهرستان آستانه اشرفیه 95/10/29 (10)
برگزاری نشست هم اندیشی مسئولین بنیاد نخبگان استان گیلان با جمعی از دانش آموزان خلاق شهرستان رودبار-95/10/23برگزاری نشست هم اندیشی مسئولین بنیاد نخبگان استان گیلان با جمعی از دانش آموزان خلاق شهرستان رودبار-95/10/23 (6)
گزارش تصویری کارگاه آموزشی تکنیک های تنظیم هیجانی (مدیریت خشم، اضطراب و نگرانی)- 95/09/28گزارش تصویری کارگاه آموزشی تکنیک های تنظیم هیجانی (مدیریت خشم، اضطراب و نگرانی)- 95/09/28 (6)
گزارش تصویری کارگاه آموزشی با عنوان مهارت ارتباط موثر توسط بنیاد نخبگان استان گیلان. 95/09/24گزارش تصویری کارگاه آموزشی با عنوان مهارت ارتباط موثر توسط بنیاد نخبگان استان گیلان. 95/09/24 (10)
برگزاری جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب در استان گیلان- 95/09/02برگزاری جلسه ستاد اجرایی استانی طرح شهاب در استان گیلان- 95/09/02 (7)
برگزاری مراسم تکریم و تجلیل از مقام استاد پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود - 95/08/25برگزاری مراسم تکریم و تجلیل از مقام استاد پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود - 95/08/25 (13)
حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در دومین جشنواره ملی حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" 19-95/08/17 (9)
برگزاری طرح دوست علمی زیست فناوری بنیاد نخبگان استان گیلان در شهرستان آستانه اشرفیه. 13-95/08/11برگزاری طرح دوست علمی زیست فناوری بنیاد نخبگان استان گیلان در شهرستان آستانه اشرفیه. 13-95/08/11 (11)
برگزاری طرح پرسش محرم بنیاد نخبگان استان گیلان. 95/08/06برگزاری طرح پرسش محرم بنیاد نخبگان استان گیلان. 95/08/06 (10)
مراسم تکریم و تجلیل از استاد زبان و ادب فارسی دکتر محمد معین توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/06/18مراسم تکریم و تجلیل از استاد زبان و ادب فارسی دکتر محمد معین توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/06/18 (12)
بازدید علمی دانش آموزی بازدید علمی دانش آموزی "دریا مسیر پیشرفت" توسط بنیاد نخبگان استان گیلان ویژه بانوان- 95/05/23 (15)
حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی- 95/05/26حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی- 95/05/26 (18)
برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی آسیب های اجتماعی در بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/05/20برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی آسیب های اجتماعی در بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/05/20 (14)
بازدید علمی دانش آموزی بازدید علمی دانش آموزی "دریا مسیر پیشرفت" توسط بنیاد نخبگان استان گیلان - 95/05/13 (17)
برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی "نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی" در بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/05/12 (10)
گزارش تصویری حضور آقای دکتر حسن ابراهیم زاده معبود برگزیده جایزه مرحوم علامه طباطبایی (ره) در بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/05/12گزارش تصویری حضور آقای دکتر حسن ابراهیم زاده معبود برگزیده جایزه مرحوم علامه طباطبایی (ره) در بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/05/12 (14)
حضور آقای مهندس کوچکی نژاد نماینده محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/05/03حضور آقای مهندس کوچکی نژاد نماینده محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/05/03 (4)
برگزاری اولین نشست هم‌اندیشی برگزاری اولین نشست هم‌اندیشی "نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی" در بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/04/28 (9)
تقدیر بنیاد نخبگان استان گیلان از دانش آموز برگزیده گیلانی در مسابقات جهانی علوم اعصاب دانش ­آموزی- 95/04/29تقدیر بنیاد نخبگان استان گیلان از دانش آموز برگزیده گیلانی در مسابقات جهانی علوم اعصاب دانش ­آموزی- 95/04/29 (8)
برگزاری طرح دوست علمی ریاضی ویژه پسران توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 31-95/05/29برگزاری طرح دوست علمی ریاضی ویژه پسران توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 31-95/05/29 (12)
حضور جمعی از مستعدین و مخترعان بنیاد نخبگان استان گیلان در مراسم تفسیر قرآن کریم در بیت نماینده ولایت فقیه در رشت-95/04/09حضور جمعی از مستعدین و مخترعان بنیاد نخبگان استان گیلان در مراسم تفسیر قرآن کریم در بیت نماینده ولایت فقیه در رشت-95/04/09 (9)
برگزاری برنامه فرهنگی رمضان ماه میهمانی خدا توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/04/01برگزاری برنامه فرهنگی رمضان ماه میهمانی خدا توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 95/04/01 (19)
تجلیل از چهره ماندگار ریاضیات کشور جناب آقای پروفسور بهمن مهری (رشت، 29 اردیبهشت 1395) تجلیل از چهره ماندگار ریاضیات کشور جناب آقای پروفسور بهمن مهری (رشت، 29 اردیبهشت 1395)  (42)
گزارش تصویری روز دوم جشنواره اختراعات منطقه ای رویش دماوند(اختتامیه)-95/02/23گزارش تصویری روز دوم جشنواره اختراعات منطقه ای رویش دماوند(اختتامیه)-95/02/23 (43)
گزارش تصویری روز اول جشنواره اختراعات منطقه ای رویش دماوند (افتتاحیه)-95/02/22گزارش تصویری روز اول جشنواره اختراعات منطقه ای رویش دماوند (افتتاحیه)-95/02/22 (72)
برگزاری دوره تکمیلی طرح دوست علمی توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 6 و 94/12/5برگزاری دوره تکمیلی طرح دوست علمی توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 6 و 94/12/5 (15)
برگزاری رویداد کارآفرینی استارتاپ ناب توسط بنیاد نخبگان استان گیلان. 94/12/11 برگزاری رویداد کارآفرینی استارتاپ ناب توسط بنیاد نخبگان استان گیلان. 94/12/11  (23)
برگزاری رویداد کارآفرینی استارتاپ ناب توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 94/12/11برگزاری رویداد کارآفرینی استارتاپ ناب توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 94/12/11 (21)
برگزاری اردوی جهادی صنعت نخبگان و استعدادهای برتر بنیاد نخبگان استان گیلان و بازدید از شرکت دانش بنیان شعله صنعت واقع در شهر صنعتی رشت - 94/10/24برگزاری اردوی جهادی صنعت نخبگان و استعدادهای برتر بنیاد نخبگان استان گیلان و بازدید از شرکت دانش بنیان شعله صنعت واقع در شهر صنعتی رشت - 94/10/24 (18)
برگزاری نشست هم اندیشی نخبگان و مستعدان با مسئولان با حضور آقای دکتر سیف دبیر ستاد توسعه و فناوری صنایع دانش بنیان دریایی- 94/10/19برگزاری نشست هم اندیشی نخبگان و مستعدان با مسئولان با حضور آقای دکتر سیف دبیر ستاد توسعه و فناوری صنایع دانش بنیان دریایی- 94/10/19 (8)
برگزاری نشست هم اندیشی نخبگان و مستعدان با مسئولان و با حضور آقای دکتر محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه و فناوری صنایع دانش بنیان دریایی(1)- 94/10/19برگزاری نشست هم اندیشی نخبگان و مستعدان با مسئولان و با حضور آقای دکتر محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه و فناوری صنایع دانش بنیان دریایی(1)- 94/10/19 (29)
اهدای هدیه ازدواج به دو زوج نخبه بنیاد نخبگان استان گیلان - 94/10/09اهدای هدیه ازدواج به دو زوج نخبه بنیاد نخبگان استان گیلان - 94/10/09 (12)
حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در یازدهمین دوره طرح ملی ایران، مرز پر گهر-94/09/30حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در یازدهمین دوره طرح ملی ایران، مرز پر گهر-94/09/30 (19)
حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار-94/9/24حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار-94/9/24 (6)
حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر-94/9/24حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر-94/9/24 (20)
برگزاری نشست کارگروه تخصصی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) بنیاد نخبگان استان گیلان-94/09/16برگزاری نشست کارگروه تخصصی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) بنیاد نخبگان استان گیلان-94/09/16 (12)
نشست چهار جانبه تعامل علمي پليس با مسئول سازمان علمي پژوهشي سپاه پاسداران سردار قدياني، سازمان بسيج علمي و پژوهشي سپاه قدس، بنياد نخبگان استان و دفتر منطقه اي همکاري هاي علمي و امور نخبگان دفاعي منطقه شمال کشور-94/08/21نشست چهار جانبه تعامل علمي پليس با مسئول سازمان علمي پژوهشي سپاه پاسداران سردار قدياني، سازمان بسيج علمي و پژوهشي سپاه قدس، بنياد نخبگان استان و دفتر منطقه اي همکاري هاي علمي و امور نخبگان دفاعي منطقه شمال کشور-94/08/21 (9)
برگزاری طرح دوست علمی توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 22 و 94/08/20برگزاری طرح دوست علمی توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 22 و 94/08/20 (13)
برگزاری نشست کارگروه تخصصی و حفظ ذخایر ژنتیکی دام های بومی-94/08/14برگزاری نشست کارگروه تخصصی و حفظ ذخایر ژنتیکی دام های بومی-94/08/14 (9)
حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در جشنواره منطقه ای رویش دماوند-94/08/06حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در جشنواره منطقه ای رویش دماوند-94/08/06 (10)
حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در نخستین جشنواره دانش آموزی دریا- 22 و 94/07/21  حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در نخستین جشنواره دانش آموزی دریا- 22 و 94/07/21  (33)
برگزاری همایش و کارگاه آموزشی طرح شهاب با حضور بنیاد نخبگان استان گیلان- 94/07/23 برگزاری همایش و کارگاه آموزشی طرح شهاب با حضور بنیاد نخبگان استان گیلان- 94/07/23  (8)
تجلیل از نفرات برتر گیلانی کنکور سراسری 94- 94/06/22تجلیل از نفرات برتر گیلانی کنکور سراسری 94- 94/06/22 (10)
حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی- 94/05/26حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی- 94/05/26 (14)
بازدید نخبگان و استعدادهای برتر بنیاد نخبگان استان گیلان از صنایع دریایی شهید تمجیدی- 94/04/23بازدید نخبگان و استعدادهای برتر بنیاد نخبگان استان گیلان از صنایع دریایی شهید تمجیدی- 94/04/23 (5)
برگزاری برنامه فرهنگی برگزاری برنامه فرهنگی "ماه خدا، ماه کریم، ماه عظیم" توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 20 و 94/04/21  (16)
بازدید نخبگان و استعدادهای برتر استان گیلان از ظرفیت های دریای خزر (ویژه پسران)- 94/04/13بازدید نخبگان و استعدادهای برتر استان گیلان از ظرفیت های دریای خزر (ویژه پسران)- 94/04/13 (16)
بازدید نخبگان و استعدادهای برتر استان گیلان از ظرفیت های دریای خزر (ویژه دختران)- 94/04/10 بازدید نخبگان و استعدادهای برتر استان گیلان از ظرفیت های دریای خزر (ویژه دختران)- 94/04/10  (12)
جلسه مشترک رؤسای بنیاد نخبگان استان گیلان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان- 94/03/30جلسه مشترک رؤسای بنیاد نخبگان استان گیلان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان- 94/03/30 (9)
جلسه مشترک رؤسای بنیاد نخبگان استان گیلان و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان- 94/03/27جلسه مشترک رؤسای بنیاد نخبگان استان گیلان و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان- 94/03/27 (13)
برگزاری کارگاه آموزشی چکونگی تشکیل و مزایای شرکت های دانش بنیان- 94/03/24برگزاری کارگاه آموزشی چکونگی تشکیل و مزایای شرکت های دانش بنیان- 94/03/24 (17)
برگزاری کارگاه های آموزشی توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 94/02/30 و 94/02/31برگزاری کارگاه های آموزشی توسط بنیاد نخبگان استان گیلان- 94/02/30 و 94/02/31 (9)
برگزاری نشست هم اندیشی نخبگان و استعداد های برتر با حضور آقای دکتر محمد حسن عصاره دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- 94/02/30برگزاری نشست هم اندیشی نخبگان و استعداد های برتر با حضور آقای دکتر محمد حسن عصاره دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- 94/02/30 (8)
اولین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان در سال 1394- 1394/02/22اولین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان در سال 1394- 1394/02/22 (17)
نشست هم اندیشی با نخبگان در محل بنیاد نخبگان استان گیلان، 93/11/16نشست هم اندیشی با نخبگان در محل بنیاد نخبگان استان گیلان، 93/11/16 (21)
بازدید یک روزه دانش آموزان و دانشجویان استعداد برتر بنیاد نخبگان استان گیلان از پژوهشکده بیوتکنولوژی. 93/11/08بازدید یک روزه دانش آموزان و دانشجویان استعداد برتر بنیاد نخبگان استان گیلان از پژوهشکده بیوتکنولوژی. 93/11/08 (32)
گزارش تصویری  جشنواره کوهساران در سالن وارش (رشت)- 28 تا 30 آبان 1393گزارش تصویری جشنواره کوهساران در سالن وارش (رشت)- 28 تا 30 آبان 1393 (17)
گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره کوهساران، رشت، 93/08/30گزارش تصویری مراسم اختتامیه جشنواره کوهساران، رشت، 93/08/30 (10)
گزارش تصویری مراسم افتتاحیه جشنواره کوهساران، رشت، 93/08/28گزارش تصویری مراسم افتتاحیه جشنواره کوهساران، رشت، 93/08/28 (12)
نشست خبری هشتمین همابش سالانه و نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی نخبگان جوان با حضور دکتر ستارینشست خبری هشتمین همابش سالانه و نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی نخبگان جوان با حضور دکتر ستاری (6)
افتتاحییه بازدید علمیافتتاحییه بازدید علمی (7)
اردوی بازدید نخبگان و استعداد های برتراز مراکز علمی و تحقیقاتی استان گیلان- 1393/05/20اردوی بازدید نخبگان و استعداد های برتراز مراکز علمی و تحقیقاتی استان گیلان- 1393/05/20 (19)
تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری - 1393/07/19تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری - 1393/07/19 (18)
حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی- 93/07/8حضور بنیاد نخبگان استان گیلان در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی- 93/07/8 (7)
نشست مشترک بنیاد نخبگان استان گیلان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان- 93/06/20نشست مشترک بنیاد نخبگان استان گیلان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان- 93/06/20 (7)
برگزاری کارگاه آموزشی طرح کسب و کار و مهارت شغلی- 93/07/03برگزاری کارگاه آموزشی طرح کسب و کار و مهارت شغلی- 93/07/03 (9)

 

Phoca Gallery